Albert Schweitzer (1875-1965)
Německo-francouzský protestantský teolog, filosof kultury, lékař, muzikolog, hudebník, významný etik a novozákoník proslavený svou misijní činností mezi africkými domorodci a svými protiválečnými vystoupeními. Laureát 'Nobelovy ceny' za mír pro rok 1952. Autor biografie Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) a vynikající interpret jeho skladeb pro varhany. Narodil se v alsaském Kaisersbergu. Vystudoval filosofii (1899), teologii (1900) a medicínu (1913) na univerzitě ve Štrasburku. Jako teolog se zabýval bádáním o Ježíšově životě a postavou apoštola Pavla. Centrem jeho etických úvah je trpící osobnost a idea svobodné mravní humanity. Příčinu současné degradace člověka viděl v hegelovském nastolení vlády všeobecného a anonymního nad osobním, v převaze rozumu nad vůlí. Základem etické obnovy má být úsilí chránit a rozvíjet veškerý život. Od roku 1913 pracoval jako lékař v gabonském městě Lambaréné, kde převážně z vlastních prostředků vybudoval nemocnici a kde byl nakonec pochován.

 • Afrikanische Geschichten (From My African Notebook), 1938
 • Afrikanische Jagdgeschichten, 1936
 • Albert Schweitzer Letters 1905-1965, 1992
 • Albert Schweitzer: Zastánce kritického myšlení a úcty k životu, 1989
 • Das Christentum und die Weltreligionen (Christianity And The Religions Of The World), 1924
 • Das Problem des Friedens in der heutigen Welt, 1954
 • Das Urwaldspital zu Lambaréné (More From The Primeval Forest), 1931
 • Dějiny bádání o Ježíšově životě (Geschichte der Lebens-Jesu-Forschung), 1906
 • Die psychiattische Beurteilung Jesu: Darstellung und Kritik (The Psychiatric Study Of Jesus), 1913
 • Die Religionsphilosophie Kants: Die Religionsphilosophische Skizze der reinen Vernunft, 1899
 • Die Religionsphilosophie Kants: Von der Kritik der reinen Vernunft bis zur Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 1899
 • Die Weltanschanung der indischen Denker: Mystik und Ethik (Indian Thought And Its Development), 1935
 • Eugéne Munch, 1898
 • Filosofie kultury I (Kulturphilosophie I: Verfall und Wiederaufbau der Kultur/Cultural Philosophy I: The Decay And The Restoration Of Civilization), 1923
 • Filosofie kultury II (Kulturphilosophie II: Kultur und Ethik/Cultural Philosophy II: Civilization And Ethics), 1923
 • Friede oder Atomkrieg? (Peace Or Atomic War?/Paix ou guerre atomique?), 1958
 • Geschichte der Paulnischen Forschung von der Reformation bis auf die Gegenwart (Paul And His Interpreters: A Ctitical History), 1911
 • Goethe: Der Mensch und das Werk, 1949
 • Goethe: Drei Reden, 1949
 • Goethe: Five Studies, 1961
 • Goethe: Gedenkrede, 1932
 • Goethe: Vier Reden, 1950
 • Johann Sebastian Bach: Le Musicien-poéte, 1905
 • Johann Sebastian Bach: Orgelwerke, 1911-67 (8 dílů)
 • Kritische Darstellung unterschiedlicher neuerer historischer Abendmahlsauffassungen, 1901
 • Le pélican du docteur Schweitzer, 1952
 • Lidé v pralesích/Mezi vodou a pralesem (Zwischen Wasser und Urwald/On The Edge Of The Primeval Forest), 1920
 • Mitteilungen aus Lambaréné: Frühjahr bis Herbst 1924, 1925
 • Mitteilungen aus Lambaréné: Herbst 1925 bis Sommer 1927, 1928
 • Mystika apoštola Pavla (Die Mystik des Apostels Paulus/The Mysticism Of Paul The Apostle), 1930
 • Nauka úcty k životu (Reverence For Life), 1965
 • Německé a francouzské umění stavby varhan a varhanního umění (Deutsche und französische Orgelbaukunst und Orgelkunst), 1906
 • Régles internationales pour la construction des orgues, 1909
 • Souvenirs de mon enfance, 1926
 • The Animal World Of Albert Schweitzer, 1950
 • The Light Within Us, 1959
 • The Quest Of The Historical Jesus: A Critical Study Of Its Progress From Reimarus To Wrede, 1906
 • Z mého dětství a mládí (Aus meiner Kindheit und Jugendzeit/Memoirs Of Childhood And Youth), 1924
 • Z mého života a díla (Aus meinem Leben und Denken/Out Of My Life And Thought: An Autobiography), 1931
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987
  http://encarta.msn.com/index/conciseindex/56/05625000.htm?z=1&pg=2&br=1
  http://www.nobel.se/peace/laureates/1952/schweitzer-bio.html
  http://www.schweitzer.org/german/publ/as-buch.htm
  http://www2.lucidcafe.com/lucidcafe/lucidcafe/library/96jan/schweitzer.html