Gerald Manley Hopkins (1844-1889)
Anglický básník. Narodil se v Stratfordu. Velmi silně byl ovlivněn Johnem Henrym Newmanem (1801-1890), který ho roku 1866 osobně přijal do římsko-katolické církve. V roce 1868 Hopkins vstoupil do jezuitského řádu a spálil většinu svého dosavadního díla. Do vysvěcení (1877) pobýval v řádových kolejích mj. v severním Walesu, pak sloužil ve většinou velmi chudých farnostech. V letech 1882-84 vyučoval latinu a řečtinu na 'Stonyhurst College', od roku 1884 byl profesorem klasické filologie na univerzitě v Dublinu. Psal výlučně náboženskou poezii intenzívního emocionálního prožitku. Formálně usiloval o koncentrovaný výraz (složená adjektiva) a prosazoval tzv. "trhavý rytmus", inspirovaný středověkou poezií. Zemřel v irském Dublinu.

 • 33 wiersze, 1992
 • Básně (Poems), 1918
 • Další dopisy (Further Letters), 1938
 • Deníky a články (Journals And Papers), 1959
 • Dopisy a korespondence (Letters And Correspondence), 1935
 • Kázání a náboženské spisy (Sermons And Devotional Writings), 1959
 • Pied Beauty, 1877
 • Poems And Prose, 1953
 • The Windhover, 1877
 • The Wreck Of The Deutschland, 1876
 • Wybór poezji, 1981
 • Zánik Eurydiky, 1995
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996
  http://ebooks.whsmithonline.co.uk/encyclopedia/48/m0014248.htm
  http://encarta.msn.com/index/conciseindex/3e/03ea4000.htm
  http://wiem.onet.pl/wiem/015276.html
  http://www.factmonster.com/ce6/people/a0824154.html