Nicholas Vachel Lindsay (1879-1931)
Americký básník, prozaik a malíř, jeden z představitelů poezie tzv. "chicagské renesance". Studoval na uměleckých akademiích 'Hiram College', 'Art Institute Of Chicago' a 'New York School Of Art'. Při toulání po Spojených státech maloval a prodával obrazy a recitoval vlastní básně, ovlivněné jazzem. V poezii nekladl důraz na obsah, ale na hudebnost a rytmus verše a živost obrazů. Jeho krédem byl život spjatý s rodnou půdou, vlastenectví, láska k demokracii. Lindsay své básně doprovázel gesty, zpěvem, recitací a přednáškami, čímž usiloval o vzbuzení zájmu o poezii a krásu mezi obyčejnými lidmi. Zemřel v rodném Springfieldu (Illinois).

 • A Handy Guide For Beggars, Especially Those Of The Poetic Fraternity, 1916
 • Adventures, Rhymes And Designs, 1968
 • Collected Poems, 1938
 • Čínský slavík a jiné básně (The Chinese Nightingale And Other Poems), 1917
 • Daniel Jazz And Other Poems, 1998
 • Generál William Booth vstupuje na nebesa a jiné básně (General William Booth Enters Into Heaven And Other Poems), 1913
 • God Help Us To Be Brave, 1998
 • Going-To-The-Sun, 1998
 • Golden Whales Of California And Other Rhymes In The American Language, 1998
 • Heroes Of Time, 1998
 • Johnny Appleseed And Other Poems, 1981
 • Kongo a jiné básně (The Congo And Other Poems), 1914
 • Letters Of Vachel Lindsay, 1940
 • Poetry Of Vachel Lindsay, 1996 (2 díly)
 • Progress And Poetry Of The Movies: A Second Book Of Film Criticism, 1995
 • Prose Of Vachel Lindsay, 1996
 • Příhody při kázání evangelia krásy (Adventures While Preaching The Gospel Of Beauty), 1914
 • Rýmy na prodej za chléb (Rhymes To Be Traded For Bread), 1912
 • Selected Poems Of Vachel Lindsay, 1963
 • Strom smějících se zvonků (The Tree Of Laughing Bells), 1905
 • The Art Of The Moving Picture, 1970
 • The Golden Book Of Springfield, 2000
 • Tramping Across America: Travel Writings Of Vachel Lindsay, 1999
 • Una Tortuga Encantadora/Turtle Magic/Includes Finger Puppets, 1991
 • Vachel, 1995
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  http://encyclopedia.com/printable/07498.html
  http://www.thirteen.org/ihas/poet/lindsay.html