Pedro Salinas (1891-1951)
Španělský básník a literární vědec. Narodil se v Madridu. Stal se profesorem na univerzitě v americkém Baltimoru. Vynikl převážně milostnou poezií intelektuálního typu a vysoké technické úrovně. Formálně dokonalé a tématicky zajímavé jsou i jeho sbírky povídek. Umělecky hodnotné jsou zejména Salinasovy literárně-historické studie. Zemřel v Bostonu.

 • Bajka a znak (Fábula y signo), 1931
 • Cartas de amor a Margarita, 1912-15
 • Cartas de viaje, 1912-51
 • Chyba ve výpočtu (Error de cálculo), 1938
 • Confianza, 1955
 • Correspondencia, 1923-51
 • Dokonalá nahota (El desnudo impecable), 1951
 • El defensor: Ensayos, 1996
 • Hlas, za který vděčím tobě (La voz a ti debida), 1933
 • Jistá náhoda (Seguro azar), 1929
 • Kontemplace (El contemplado), 1946
 • Largo lamento, 1975
 • Milostný rozhovor (Razón de amor), 1936
 • Mundo real y mundo poâetico y dos entrevistas olvidadas, 1930-33
 • Poesías completas, 1971/75 (2 díly)
 • Předpovědi (Presagios), 1923
 • Předvečer rozkoše (Víspera del gozo), 1926
 • Španělská literatura 20. století (Literatura espaňola signo XX), 1941-49
 • Všechno je jasnější (Todo más claro y otros poemas), 1949
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  http://rehue.csociales.uchile.cl/rehuehome/facultad/publicaciones/autores/salinas/salinas0.htm
  http://www.culturacanaria.com/bibarchi/biblotf/autores/salinas.htm