Bohdan Kaminský (1859-1929) - vlastním jménem Karel Bušek
Český básník milostného zklamání a teskných nálad i autor humoristických a ironických veršů a próz (zejména z pražského prostředí), překladatel z literatury francouzské (Moliére) a německé (Schiller). Patřil k osobitým následovníkům Jaroslava Vrchlického. Narodil se ve Štveříně u Turnova. V letech 1878-82 studoval výtvarné umění v Praze. Při zahraničních cestách navštívil Holandsko, Německo, Francii, Itálii a Turecko. Zemřel za léčebného pobytu v Poděbradech, pohřben byl v Praze.

 • Bumbrlíček a jiné, 1901
 • Bumbrlíček a jiné humoresky, 1913
 • Causerie o smrti a jiné verše z posledních let, 1930
 • Cestou na Parnas, 1902
 • Črty humoristické i satirické, 1892
 • Den štěstí, 1890
 • Doma i jinde, 1899
 • Dvě povídky, 1895
 • Král pianistů, 1921
 • Kresby, 1886
 • Kresby a řezby, 1909
 • Mecenáš, 1893
 • Motivy ze Sychrova, 1896
 • Muži a ženy, 1893
 • Na viole d'amour, 1905
 • Náš dům v asanaci, 1898
 • Návštěvou u chorého muže, 1912
 • Noemi, 1902
 • Nokturno, 1895
 • Nová próza, 1889
 • Pohádka o nejšťastnějším člověku, 1921
 • Povídky veršem, 1900
 • Protesty, 1892
 • Před branami ráje, 1907
 • Rokoko, 1889
 • Rozházené kapitoly, 1902
 • Různé panstvo, 1891
 • Sebrané spisy veršem i prózou, 1921-22 (4 díly)
 • Studie a povídky, 1895
 • V samotách, 1893
 • Verše humoristické i satirické, 1893
 • Verše milostné, 1931
 • Verše příležitostné, 1931
 • Výstavní kuplet, 1892
 • Z Příkopů, 1892
 • Z ráje vyhnaný, 1903
 • Zlomky románů, 1898
 • Ztracené volání, 1884
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury K-L, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000