Andrés Bello (1781-1865)
Venezuelsko-chilský básník, myslitel, pedagog, jazykovědec a politik. Narodil se ve venezuelském Caracasu. Po ukončení humanistických studií působil jako soukromý učitel, mj. i venezuelského generála Simóna Bolívara (1783-1830), z jehož pověření organizoval v letech 1810-29 v Londýně, kde vydal svá hlavní básnická díla, pomoc pro boj latinsko-amerických zemí za nezávislost. Po návratu se na pozvání chilské vlády usadil v Santiagu, aby přispěl k vybudování chilského školství. Vyšel z klasicistní poezie a předznamenal latinsko-americký romantismus. Stal se autorem první syntetické filosofické práce na latinsko-americké půdě, v níž seznámil veřejnost s filosofickými idejemi anglických senzualistů a empiriků (Locke, Berkeley, Mill). Jako neoklasicistní básník oslavoval nezávislost latinsko-amerických zemí. Opětovně formuloval osvícenský program činorodosti a kulturního povznesení subkontinentu. Zemřel v Santiagu de Chile.

 • Filosofie rozumu (Filosofía del entendimiento), 1851
 • Mluvnice španělského jazyka (Gramática de la lengua castellana), 1847
 • Na zemědělství tropického pásma (A la agricultura tórrida/Gesang auf die Landwirtschaft in der heißen Zone), 1826
 • Oslovení poezie (Alocución a la poesía), 1823
 • Příručka dějin literatury (Compendio de la historia de la literatura), 1850
 • Selected Writings Of Andrés Bello, 1998
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů Latinské Ameriky, Libri, Praha 1996
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  http://www.educa.rcanaria.es/usr/andresbello/andresbe.htm
  http://www.geocities.com/athens/9505/andresbello.html
  http://www.oup-usa.org/isbn/019510546x.html