Padraic Colum (1881-1972)
Irský básník, dramatik a prozaik píšící anglicky. Představitel irské literární renesance, autor divadelních her s venkovskou tématikou a poezie inspirované lidovými písněmi a baladami. Narodil se v Longfordu. Začínal jako účetní, ale současně na sebe upozornil prvními básněmi. Byl zakládajícím členem 'Abbey Theatre' v Dublinu, pro něž napsal tři hry. Od roku 1911 se s manželkou podílel na vydávání časopisu 'Irish Revue'. Po studiu na dublinské 'University College' odjel roku 1914 do Spojených států, kde kromě pobytu ve Francii (1930-33) již trvale žil. Působil mj. jako učitel na 'Columbia University' v New Yorku. Hned svými prvními dramaty připomněl realitu mysticky symbolických dramat Williama Butlera Yeatse. Dětskou literaturu obohatil o četné a oblíbené parafráze irských pověstí, legend a mýtů. Vytvořil též rozsáhlé kompendium havajské lidové slovesnosti. Columovu prozaickou tvorbu charakterizuje jasnost a střídmý vypravěčský styl, vesměs tématicky soustředěný kolem lidového prostředí a minulosti. Vydal 63 děl. Zemřel v Enfieldu (Connecticut).

 • Castle Conquer, 1923
 • Divoká země (Wild Earth)
         - A Drover, 1907
         - An Old Woman Of The Roads, 1907
         - She Moved Through The Fair, 1916
         - The Plougher, 1907
 • Dramatic Legends, 1922
 • Havajské báje a pověsti (Legends Of Hawaii), 1936
 • Irish Elegies, 1958
 • Letící labutě (The Flying Swans), 1937
 • My sami (Sinn Féin), 1959
 • Náš přítel James Joyce (Our Friend James Joyce), 1958
 • Ourselves Alone, 1959
 • Půda/Země (The Land), 1905
 • Rozrušená země (Broken Soil), 1903
 • Sebrané básně Padraica Columa (The Collected Poems Of Padraic Colum), 1953
 • Syn irského krále (The King Of Ireland's Son), 1916
 • Šumařův dům (The Fiddler's House), 1907
 • The Saxon Shillin', 1902
 • The Story Of Lowry Maen, 1937
 • Thomas Muskerry, 1910
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996
  http://falcon.jmu.edu/~ramseyil/colum.htm
  http://www.infoplease.com/ce6/people/a0812968.html
  http://www.irelandseye.com/aarticles/history/people/writers/pcolum.shtm
  http://www.lib.udel.edu/ud/spec/findaids/colum.htm