Jan Herben (1857-1936)
Český spisovatel, novinář, literární kritik a historik, národopisec. Jeden z vůbec prvních průkopníků uměleckého realismu u nás a populizátor koncepcí Masaryka. Zakladatel a hlavní redaktor časopisu 'Čas' (1886-1915). Narodil se v Brumovicích u Hustopečí. Vystudoval gymnázium v Brně (1878) a historii, češtinu a zeměpis na univerzitě v Praze (1883). V letech 1917-25 byl redaktorem 'Národních listů', od roku 1925 redaktorem 'Lidových novin'. Zemřel v Praze.

 • 25 volebních kapitol, 1910
 • Básně, 1876-83
 • Bílá hora, 1920
 • Bratr Jan Paleček, šašek krále Jiřího, 1902
 • Brumovice, 1946
 • Chudý chlapec, který se proslavil, 1928
 • Cyril a Metoděj, 1885
 • Čeští spisovatelé a dělnictvo, 1929
 • Deset let proti proudu 1886-1896, 1898
 • Divoženka, 1920
 • Do třetího a čtvrtého pokolení, 1889-1908 (2 díly)
 • Doživotní prezident republiky, 1927
 • Duch demokracie, 1920/21 (2 díly)
 • František Palacký, 1926
 • Gustav Pfleger Moravský, 1883
 • Herbenova čítanka, 1921
 • Hostišov, 1907/33 (2 díly)
 • Hus a sebeurčení národů, 1921
 • Husitství a bratrství (Huss And His Followers), 1926
 • Jan Nepomucký: Spor dějin českých s církví římskou, 1893
 • Jan z Pomuku a Jan z Nepomuku, 1910
 • Jan Žižka z Trocnova, 1921
 • K Husovým oslavám, 1919
 • Karel Havlíček, 1921
 • Kdybych byl spisovatelem..., 1902
 • Kniha vzpomínek, 1935
 • Kocour Baghýra a pes Rek, 1934
 • Legenda svatojanská, 1920
 • Lipany, 1899
 • Lístky z válečného deníku 1914-1918, 1933
 • Masaryk politik, 1925
 • Masarykova sekta a Gollova škola, 1912
 • Masarykův rodinný život, 1936
 • Matěj Václav Kramerius, osvícenský novinář a buditel, 1926
 • Milan Štefánik, 1919
 • Mistr Jeroným Pražský, 1883
 • Morava v letech 1618-1619 a politika Karla staršího ze Žerotína, 1886
 • Moravské obrázky, 1889
 • Na dědině, 1893
 • Nové učení o české šlechtě, 1924
 • O českém charakteru, 1912
 • O prezidentu Masarykovi pražským dětem, 1930
 • Ohlas zahraniční revoluce doma, 1924
 • Ondřej Kment a jiné povídky, 1947
 • Otázka náboženská v našem probuzení, 1927
 • Poprava českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze 21. června 1621, 1921
 • Poslední pohádka, 1920
 • Pověsti a pravda, 1883
 • Prameny a počátky demokracie, 1924
 • Pravdivé vylíčení života, utrpení a významu mistra Jana z Husince, 1884
 • Rákoš Rákoczy, 1891
 • Sebrané spisy, 1918-25 (7 dílů)
 • Skicář k Masarykovu životopisu, 1930
 • Slavnost svatojanská v národě českém, 1908
 • Slovácké děti, 1890
 • Středoškolským studentům, 1927
 • Tábor je náš program, 1920
 • Tomáš Garrigue Masaryk, 1910
 • Tomáš Garrigue Masaryk, 1926-38 (3 díly)
 • Tomáš Garrigue Masaryk, prezident Republiky československé, 1918
 • Tomáš Garrigue Masaryk, první občan Nové Evropy, 1925
 • Tomáš Garrigue Masaryk: Sa vie, sa politique, sa philosophie, 1923
 • Tři chorvátské osady na Moravě, 1882
 • Upomínka na slavnost mistra Jana Rokycany, 1882
 • Vliv rodného kraje na dětskou mysl Tomáše Garrigua Masaryka, 1935
 • Výbor ze spisů dr. Jana Herbena, 1916
 • Vzorná obec, 1885
 • Vzpomínka na 300leté výročí popravy českých pánů na Staroměstském náměstí pražském, 1921
 • Život a působení Josefa Heřmana Gallaše, 1885
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  Sochrová Marie: Literatura v kostce, Fragment, Praha 1995