Anthony Trollope (1815-1882)
Anglický romanopisec, jeden z nejvýznamnějších autorů druhé poloviny 19. století. Představitel čtivých románů, jež mistrně zachytily život nejrůznějších vrstev a profesních skupin viktoriánské společnosti. Narodil se v Londýně. Z malého úředníka se vypracoval na ředitele pošt (vynalezl mj. anglickou poštovní schránku), v roce 1861 úspěšně jednal s americkou poštou. Svých pět desítek románů napsal podle časového harmonogramu rychlostí tisíc slov za hodinu. Od Dickense, Thackerayho, Eliotové a Hardyho se odlišoval stylem zdůrazňujícím jednoduchý, ale kultivovaný hovorový jazyk, střídmým užíváním sentimentality, absencí groteskna a vypravěčských masek i nevtíravým kontaktem se čtenářem. Byl ironickým kritikem sociálních poměrů, zaměřoval se na problémy společnosti založené na technické civilizaci. Zajímal ho rozpad tradičních městských a církevních společenství, změny v anglikánské církvi, morálka úředníků a korupce politické moci. Věnoval pozornost měnícím se vztahům mužů a žen. Zemřel v Hartingu.

 • Autobiografie (An Autobiography), 1876
 • Barsetshirské kroniky (The Barsetshire Chronicles)
         - Barchesterské věže (Barchester Towers), 1857
         - Doktor Thorne (Doctor Thorne), 1858
         - Domek v Allingtonu (The Small House At Allington), 1864
         - Framleyská fara (Framley Parsonage), 1861
         - Poslední barsetská kronika (The Last Chronicle Of Barset), 1867
         - Správce/Svědomí (The Warden), 1855
 • Bullhamptonský farář (The Vicar Of Bullhampton), 1869-70
 • Claveringovi (The Claverings), 1867
 • Dostat elegantně košem (The Noble Jilt), 1859
 • Kellyové a O'Kellyové (The Kellys And The O'Kellys), 1848
 • La Vendée, 1850
 • Láska sira Clarka, 1943
 • Macdermotové z Ballycloranu (The Macdermots Of Ballycloran), 1847
 • Nina Balatka, 1867
 • Palliserovy romány (Palliser Novels)
         - Eustaceovy diamanty (The Eustace Diamonds), 1873
         - Můžete jí odpustit? (Can You Forgive Her?), 1864-65
         - Phineas Finn, 1869
         - Phineas Redux, 1874
         - Premiér (The Prime Minister), 1875-76
         - Vévodovy děti (The Duke's Children), 1880
 • Příběhy jednoho redaktora (An Editor's Tales), 1870
 • Rachel Rayová (Rachel Ray), 1863
 • Statek Orley (Orley Farm), 1862
 • Tak dnes žijeme (The Way We Live Now), 1874-75
 • Thackeray, 1879
 • Tři úředníci (The Three Clerks), 1858
 • Věděl, že má pravdu (He Knew He Was Right), 1868-69
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996