T. R. Field (1891-1969) - vlastním jménem Theodor Adalbert Rosenfeld, poté Bohdan Vojtěch Šumavanský
Český satirický, sarkastický a epigramatický básník, zakladatel krhútské mytologie, profesor angličtiny. Autor fantaskně filosofických prozaických textů, charakteristický mystifikačními sklony, nonsensovou hravostí a groteskní slovotvorbou. Syn německého lékaře a vnuk slovenského rabína. Dětství prožil v Domažlicích. Po maturitě na pražské obchodní akademii (1911) strávil rok v Anglii. Ve třicátých letech údajně přeložil dvacet duchovních zpěvů amerických plantážních černochů. Během protektorátu získal slovenské státní občanství, několikrát byl vyslýchán gestapem. Poměrně rozsáhlé básnické dílo je převážně nezveřejněné, zčásti nezvěstné či ztracené ("To by si čtenáři výskli, kdyby se mé verše tiskly!"). V padesátých letech velmi sporadicky publikoval pouze v časopisech. Zemřel v rodné Praze, pochován byl na vinohradském hřbitově.

 • Balada o čackém Výhoňovi a sličném Buziáškovi
 • Cestujíc s varhanama
 • Chodské žalničky
 • Gottwaldovi do ouška
 • Jedovaté peroxidy
 • Jiskérky z koutečku Země
 • Kosočtverce na ohradách, 1930
 • Kruhy pod očima, 1933
 • Literární zádrhel, 1929
 • Lomikel a jiné zádrhele, 1989
 • Lomikel na dlásnech, 1937
 • Lomikeliáda
 • Morodochium: Výbor z pozůstalosti, 1990
 • Na suchary buchary
 • Odysea nočního buditele: Z pražských ulic, nevěstinců a pivnic, 1993
 • Pod střechou klobouku
 • Prakršno, 1914
 • Šídlo v pytli
 • Vyvzpomeno na Fieldiana
 • Zrcadlo obzvláštního: Z našich mašíblů, 1999
  Kolektiv autorů: Dodatky k lexikonu české literatury A-G, Academia, Praha 1993
  http://knihy.internet.cz/i9983.html