Guillaume Apollinaire (1880-1918) - vlastním jménem Wilhelm Apollinaris Albertus de Kostrowitzky
Francouzský surrealistický básník, dramatik, prozaik a kritik umění litevsko-polského původu, narozený v italském Římě. Většinu života strávil v Paříži, kde i zemřel na následky španělské chřipky. Propagoval kubismus pomocí literatury, futurismem vystihl životní pocity a moderní skutečnosti. Vytvořil tzv. "básnické obrazy" - ideogramy, v nichž se pokusil spojit a ztotožnit poezii a malířství. Představitel avantgardy, ovlivnil např. André Bretona, Vítězslava Nezvala a Karla Čapka. Obrodil moderní lyrismus. Ve svém díle spojil spontánní touhu po lidštějším životě s energií nového století.

 • Alkoholy (Les Alcools), 1913
 • Barva doby
 • Budu tě čekat všude na světě
 • Casanova
 • Hrdinské činy mladého Dona Chuana
 • Kacíř a spol. (L'hérésiaque et Cie)
 • Kaligramy (Caligrammes), 1918
 • L'Enchanteur pourissant, 1909
 • Le Bestiaire, 1911
 • Pásmo
 • Písně nemilovaného
 • Pražský chodec
 • Prsy Tiresiovy (Les mamelles de Tirésias), 1916
 • Sedící žena
 • Stín mé lásky (L'ombre de mon amour)
 • Zavražděný básník (Le poéte assassiné)
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993