Jakub Arbes (1840-1914)
Český novinář, prozaik, kulturní historik a divadelní kritik. Autor sociálních románů a psychologických studií, tvůrce specificky českého fantaskního prozaického žánru, tzv. "romaneta". Agilní souputník májovců, žák Jana Nerudy. V letech 1867-77 odpovědný redaktor 'Národních listů' (hlavního orgánu české politické opozice), 1876-79 dramaturg 'Prozatímního divadla'. S Mikolášem Alšem (1852-1913) vydával v letech 1880-81 satirický časopis 'Šotek', který však zápasil s cenzurou a zanikl pro nedostatek finančních prostředků. Od roku 1868 byl často vyšetřován a souzen (hájil se sám), pobyt ve vězení v letech 1873-74 ho podnítil k literární činnosti. Psal především o Praze. Charakteristickými prvky Arbesovy tvorby jsou autobiografičnost, radikální sociální názor, racionalismus a filosofický determinismus. Hluboké společenské změny ve druhé polovině 19. století se pokusil zachytit v sociálních románech. Napsal řadu beletristických monografií o českých a evropských umělcích, ve kterých se soustředil na tajemství a psychologii umělecké tvorby. Ke konci života postupně ztrácel zrak a trpěl existenčními problémy. Zemřel v Praze.

 • Advokát chuďasů, 1881
 • Agitátor: Román ženského srdce, 1958
 • Anděl míru, 1889 (2 díly)
 • Arabesky literární, 1900
 • Barikádníci, 1959
 • Český Paganini
 • Český vyhnanec: Noveletty, biografické črty, satiry a polemiky z ovzduší výtvarných umění, 1941
 • Ďábel na skřipci, 1866
 • Divotvorci tónů: Životopisné novely a črty, 1959
 • Duhokřídlá Psyché, 1891
 • Elegie a idyly, 1967
 • Elegie života, 1926 (2 díly)
 • Episody z roku 1848: Studie a črty, 1900
 • Ethiopská lilie, 1879
 • Feuilletony, 1900 (2 díly)
 • Kandidáti existence, 1878
 • Karel Hynek Mácha: Studie literární a povahopisná, 1941
 • Knihy novel a povídek, 1925 (4 díly)
 • Literaria, 1914
 • Lotr Gólo, 1886
 • Mesiáš, 1883
 • Moderní upíři, 1879
 • Mravokárné románky, 1957
 • Němci v Čechách: Historicko-politické rozpravy z materiálu k dějinám germanizace v Čechách, 1946
 • Nesmrtelní pijáci, 1906
 • Newtonův mozek, 1877
 • O Janu Nerudovi, 1919
 • Odumírající drahokam, 1962
 • Okolí Prahy, 1960
 • Osudy žen: Čtyři romaneta
         - Akrobati, 1878
         - Sivooký démon, 1873
         - Ukřižovaná, 1876
         - Zázračná madona, 1875
 • Pláč koruny české neboli Nová perzekuce, 1869
 • Pomeranč a jiné povídky, 1963
 • Poslední dnové lidstva, 1895
 • Proti srsti, 1955
 • Předměstské arabesky
         - Pan Lacek a jeho bouda, 1883
         - Penězokaz, 1883
         - Šílený Job, 1879
         - Zběhlé ševčisko, 1883
         - Zbožný Tomáš, 1883
 • Romaneta, 1928 (2 díly)
 • Rváč a jiné povídky, 1977
 • Silhouetty divadelní, 1900
 • Svatý Xaverius, 1873
 • Svatý Xaverius a jiná romaneta, 1969
 • Syn předměstí: Výbor z díla, 1950
 • Štrajchpudlíci/Epikurejci, 1883
 • Theatralia: Studie a črty divadelní
 • Výbor z díla, 1950
 • Z českého jeviště, 1964
 • Z divadelního světa, 1958
 • Z duševní dílny básníků, 1915
 • Z galerie českého herectva: Studie a črty biografické
 • Z krvavých zápasů, 1950
 • Z ovzduší umění: Noveletty a biografické črty, 1920
 • Z víru života, 1981
 • Záhadné povahy, 1909
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  Sochrová Marie: Literatura v kostce, Fragment, Praha 1995