Margaret Eleanor Atwoodová (1939)
Anglo-kanadská básnířka, prozaička a literární kritička. Vystudovala univerzitu v Torontu, poté přednášela anglickou literaturu. Její díla vynikají pečlivým řemeslným zpracováním a neobyčejně precizním jazykem. Pronikavá inteligence propůjčuje jejím knihám určitý chladný odstup, ironie a břitký humor jsou dokladem její schopnosti mít vždy situaci pevně v rukou. Usiluje o přezkoumání sociálních, lingvistických a psychologických konvencí našeho světa, které jsou sice zdánlivě logické a civilizované, ale ve skutečnosti nám umožňují vyvarovat se všeho iracionálního a tak se vyhnout konfrontaci se svým vlastním já.

 • Alias Grace, 1996
 • Deníky Susanny Moodieové (The Journals Of Susanna Moodie), 1970
 • Druhá slova (Second Words), 1982
 • Hra v kruhu (The Circle Game), 1966
 • Jedlá žena (The Edible Woman/Die eßbare Frau), 1969
 • K čemu slouží kosti (Good Bones), 1992
 • Kočičí oko (Cat's Eye), 1988
 • Modrovousovo vajíčko (Bluebeard's Egg), 1983
 • Nápady do divočiny (Wilderness Tips), 1992
 • Politika moci (Power Politics), 1973
 • Přežití (Survival/Überleben), 1972
 • Příběh služebné (The Handmaid's Tale), 1985
 • Tančící dívky (Dancing Girls), 1977
 • The Robber Bride, 1994
 • Ublížení na těle (Bodily Harm), 1981
 • Věštkyně (Lady Orakel), 1976
 • Vybrané básně (Selected Poems), 1976/86 (2 díly)
 • Vynáranie (Surfacing/Strömung), 1972
 • Život před příchodem muže (Life Before Man), 1979
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996