Jane Austenová (1775-1817)
Anglická spisovatelka, představitelka rodinného románu, zachycujícího život vyšších venkovských vrstev. V tradici klasicistní komedie usiluje o postižení lidských charakterů a chování. Na svět nahlíží očima emocionálně vyspělé hrdinky a chápe ho jako panoptikum pošetilosti. Vše psala anonymně ("Od ženy"), přestože její dílo slavilo úspěchy. Teprve po smrti Austenové její bratr Henry přiznal, že právě Jane je autorkou známých knih.

 • Anna Elliotová/Přemluvena/Přesvědčování (Persuasion/The Elliots), 1816
 • Dějiny Anglie (The History Of England)
 • Ema (Emma), 1815
 • Krásná Kasandra (The Beautiful Cassandra), 1790
 • Lady Susan, 1793-94
 • Láska a přátelství a jiné rané práce (Love And Friendship)
 • Mansfieldské panství/Mansfieldské sídlo (Mansfield Park), 1814
 • Northangerské opatství (Northanger Abbey/Susan), 1798-9
 • Pýcha a předsudek/První dojmy (Pride And Prejudice/First Impressions), 1796-7
 • Rozum a cit/Elinor a Marianna (Sense And Sensibility/Elinor And Marianne), 1795-9
 • Sanditon
 • Watsonovi (The Watsons), 1804
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996