Alexander Abusch (1902-1982)
Německý spisovatel, publicista, literární kritik a kulturní politik. Narodil se v Krakově. Od roku 1921 byl redaktorem různých komunistických novin. V roce 1933 emigroval do Francie, roku 1941 do Mexika, kde byl šéfredaktorem měsíčníku 'Freies Deutschland'. Po návratu do rodné vlasti (1946) se ve svých dílech věnoval převážně literárně-teoretickým a literárně-historickým problémům. V letech 1958-61 byl ministrem kultury, v letech 1961-71 pak náměstkem předsedy rady ministrů. Zpočátku psal krátkou prózu, později vytvořil i autobiografickou prózu. Zemřel v Berlíně.

 • Bloudění jednoho národa (Der Irrweg einer Nation), 1946
 • Boj před továrnami (Der Kampf vor den Fabriken), 1926
 • Krycí jméno (Der Deckname), 1981
 • Literatura a skutečnost (Literatur und Wirklichkeit: Beiträge zu einer neuen deutschen Literaturgeschichte), 1952
 • Schiller: Velikost a tragika německého génia (Schiller: Größe und Tragik eines deutschen Genius), 1955
 • Tradice a současnost socialistického humanismu (Tradition und Gegenwart des sozialistischen Humanismus), 1971
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  http://www.adk.de/archiv/verz_literatur_det.html