Peter Henry Abrahams (1919)
Jihoafrický spisovatel. Přestože pocházel z chudé smíšené rodiny a již v dětství vystřídal řadu manuálních zaměstnání, podařilo se mu získat učitelskou kvalifikaci. Od roku 1941 žil v Anglii, kde pracoval jako novinář. V roce 1958 se usadil na Jamajce, kde působí v tisku, rozhlasu a televizi. Většina jeho románů je realistickým, ostře kritickým obrazem politické situace v Jižní Africe a patetickým odsouzením údělu jejích nebělošských obyvatel, zamýšlel se i nad různými stupni politického odporu. V pozdějších dílech přibývá fiktivních a úvahových prvků.

  • Cesta bouře (The Path Of Thunder), 1948
  • Ich vlastná noc (A Night Of Their Own/Reiter der Nacht), 1965
  • Věnec pro Udoma (A Wreath For Udomo), 1956
  • Zlatokop (Mine Boy), 1946
    Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
    Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996