Bohuslav Balbín (1621-1688)
Latinsky píšící český básník, dramatik, teoretik literatury, historik a hagiograf, jezuita. Vůdčí postava pobělohorského literárního dění v Čechách, obhájce českého jazyka. Narodil se v Hradci Králové ve zchudlé rodině. V roce 1636 vstoupil do 'Tovaryšstva Ježíšova', kde byl roku 1649 vysvěcen na kněze. V letech 1679-88 působil v pražském 'Klementinu'. Balbínův ojedinělý pokus o systematický historicko-vlastivědný popis Čech byl vydán až posmrtně historikem Františkem Martinem Pelclem (1734-1801) v roce 1775, zato se ihned setkal s mimořádným ohlasem. Věnoval se i teorii řečnictví. Zemřel v Praze.

 • Kristiánova legenda
 • Nástin humanitních disciplín (Verisimilia humaniorum disciplinarum), 1666
 • Rozmanitosti z historie Království českého (Miscellanea historica Regni Bohemiae), 1679-87 (10 dílů)
         - Učené Čechy (Bohemia docta)
 • Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého (Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, praecipue Bohemica), 1661-72
 • Vita venerabilis Arnesti I. archiepiscopi Pragensis, 1664
 • Výtah z dějin českých aneb Historie boleslavská (Epitome historica rerum Bohemicarum seu Historia Boleslaviensis), 1677
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  Sochrová Marie: Literatura v kostce, Fragment, Praha 1995