Jozef Ignác Bajza (1755-1836)
Slovenský obrozenecký spisovatel a katolický kněz, autor satir a epigramů. Zakladatel tradice novodobé slovenské krásné prózy. Narodil se v Predmieri u Žiliny. Jako první se pokusil o kodifikaci slovenského spisovného jazyka na základě západoslovenského nářečí (používal g místo j, w místo v). Ve svém díle vyjadřoval pocity a názory soudobého člověka, který se vymaňoval ze stavovských konvencí a feudální ideologie. Zdůrazňoval právo člověka na svobodnou volbu svého stavu i lásky. Později, po sporech s bernolákovci o spisovný jazyk, opustil pokrokové názory svého mládí a věnoval se výhradně tvorbě náboženských děl.

  • René mláďenca príhodi a skúsenosťi, 1784/85 (2 díly)
  • Slovenské dvojnásobné epigrammatá, 1794
  • Veselé účinky a rčení/Veselé príbehy a výroky, 1795
    Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993