Henri Barbusse (1873-1935)
Francouzský prozaik, žurnalista, publicista a kritik. Veřejný činitel, komunista, organizátor mezinárodního boje za mír a proti fašismu. Zprvu lyrický básník, později autor naturalistických románů. V protiválečném románu deníkové formy, usilujícím o co nejbezprostřednější zachycení absurdity války, vyslovil obžalobu podle něho kruté a bezcitné společnosti. Dalším románem dal název mezinárodnímu hnutí 'Clarté', sdružujícímu představitele humanistické inteligence (byl rovněž členem). Popsal skutečnou tvář války a její vliv na revoluční myšlení lidí.

 • Bílý teror
 • Der Schimmer im Abgrund, 1920
 • Jasno (Clarté/Klarheit), 1919
 • Mezi námi
 • Nůž mezi zuby
 • Oheň: Deník bojového družstva (Das Feuer), 1916-17
 • Peklo
 • Spisovatel a revoluce
 • Šílenství lásky
 • Zola
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993