Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867)
Francouzský "prokletý" básník, esejista, překladatel, literární a umělecký kritik. Nacházel se na rozhraní romantismu a symbolismu. Objevoval ponuré, často až brutální stránky života, vyznačoval se originální básnickou obrazností. Sugeroval nálady a dojmy hudbou slov nebo symboly. Byl nepřítelem romantické vášně a sentimentality. Za básnickou sbírku, jež je dnes považována za klíčové dílo moderní francouzské poezie, byl soudně pronásledován - zejména za báseň 'Zdechlina' ('Les Épaves'). Nadšeně oceňoval malířské dílo Eugéna Delacroixe (1798-1863) a Honoré Daumiera (1808-1879). V souhrnné studii popsal útěky z bolesti, utrpení a nejistoty do narkotických stavů vyvolaných požitím drog. Překlady Edgara Allana Poea se zasloužil o rozšíření jeho díla nejen ve Francii, ale i v celé Evropě. Zemřel předčasně ve své rodné Paříži.

 • Arts In Paris 1845-1862, 1965
 • Baudelaire As A Literary Critic, 1964
 • Critique d'art, critique musicale, 1992
 • Curiosités esthétiques, 1868
 • Čas je hráč: Výbor z díla, 1986
 • Důvěrné deníky, 1993
 • Fusées (Rockets), 1897
 • Hořké propasti, 1966
 • Květy zla (Les fleurs du mal/The Flowers Of Evil/Die Blumen des Bösen), 1844-57
 • L'art romantique, 1868
 • La chevelure (The Head Of Hair)
 • La fanfarlo, 1847
 • La presse, 1862
 • Le cygne (The Swan), 1859
 • Le peintre de la vie moderne (The Painter Of Modern Life), 1859
 • Malé básně v próze/Pařížský splín (Les petits poémes en prose/Le spleen de Paris/Little Prose Poems), 1869
 • Mirror Of Art, 1955
 • Mon coeur mis á nu (My Heart Laid Bare), 1897
 • My Heart Laid Bare And Other Prose Writings, 1950
 • Oeuvres complétes, 1922-53 (19 dílů)
 • Oeuvres posthumes et correspondance générale, 1887-1907
 • O vínu a hašiši, 1851
 • Salon de 1845, 1845
 • Salon de 1846, 1846
 • Selected Letters Of Charles Baudelaire, 1986
 • Selected Writings On Art And Artist, 1972
 • The Essence Of Laughter, 1956
 • The Painter Of Modern Life And Other Essays, 1964
 • Umělé ráje (Les paradis artificaels/Artifical Paradise)
         - Báseň o hašiši/Hašiš, 1858
         - Poživač opia (Opium-Eater), 1860
 • Úvahy o některých současnících (Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains), 1861
 • Víno počestných, 1850
 • Víno samotářovo, 1979
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  http://kirjasto.sci.fi/baudelai.htm
  http://veinotte.com/baudelaire
  http://www.empirezine.com/spotlight/bau/bau-bio.htm
  http://www.poetes.com/baud
  http://www.studiocleo.com/librarie/baudelaire/biography.html