Pierre Bayle (1647-1706)
Francouzský ateistický filosof, publicista a kritik, předchůdce osvícenství, mluvčí třetího stavu. Narodil se pastorovi v Carletu. Zabýval se otázkami náboženství a víry, odmítl existenci absolutní pravdy a etiky v teologii i filosofii. Vrozené schopnosti lidského rozumu mohou podle něj dovést člověka k pravé morálce nezávisle na náboženství. Požadoval náboženskou toleranci. Stejně jako Descartes prohlásil pochybování za jedinou metodu poznání objektivního světa, vyvracel Spinozu a Leibnize. Působil na univerzitách v Ženevě, Rouenu, Sedanu a Rotterdamu, kde také později zemřel.

 • Avis aux réfugiés, 1690
 • Commentaire philosophique, 1686
 • Continuation des pensées diverses, 1704
 • Critique générale de l'histoire du calvinisme de M. Maimbourg, 1683
 • Historický a kritický slovník (Dictionnaire historique et critique/Historisch-kritisches Wörterbuch), 1695-97 (4 díly)
 • Nouvelles de la République des Letters, 1684-87 (3 díly)
 • Objections, 1679
 • Úvahy o kometě (Pensées diverses sur la cométe), 1682
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988