Beat generation
Beat generation se zrodila v Americe za republikánského senátora Josefa McCarthyho (1908-1957). Je to generace lidí, kterým se nelíbilo, jak se žije v Americe a nejen tam. Americká společnost dávala přednost životu v pohodlí a s penězi a zapomínala, jak se má správně žít. "Beatníkům" se nelíbil život podle scénáře: hodný chlapec vystuduje školu, sežene si práci, koupí domek, počne dvě děti, vydělá hodně peněz a zbytek svého života dožije spokojeně u televize. "Beatníci" byli přesným opakem. Snažili se o útěk od civilizačních vymožeností k jakémusi modernímu primitivismu. Nezáleželo jim na tom, kolik vydělají peněz. Oni si jen chtěli svůj život užít naplno. Jistotu budoucnosti nahrazovali zintenzívněným prožitkem prítomnosti. Jezdili stopem po státech a poznávali nové lidi. Když potřebovali peníze, vydělali si je, kde se dalo, i kdyby to měla být těžká práce. Nekteří "beatníci" psali knihy a básně. Jejich styl psaní se vymykal klasickým normám. Psali spontánně. Prostě to, co je napadlo, jak jejich myšlenky pluly hlavou. Většinou nepoužívali čárky a tečky ve větách, protože by to narušilo tok myšlenek. Mezi "beatníky" se našlo hodně buddhistů, protože buddhismus považuje život za jedno velké utrpení. A když se kouknete do slovníku, co znamená slovo "beat", najdete dva slangové významy - jednak "zbitý, vyčerpaný", jednak "charakteristický pro stoupence beat generation". Navíc pro některé je nerozlučně spojeno se slovy - blažený, svatý. Spisovatel Herbert Gold to pěkně vystihl: "Beat znamená být na dně, být totálně vyřízený, ale plně přesvědčený o své vnitřní svobodě... a o tom, že ten velký, bezpečný, vypasený, chladný svět je potřeba si držet pořádně od těla."

  • Burroughs William
  • Corso Gregory
  • Ferlinghetti Lawrence
  • Ginsberg Allen
  • Kerouac Jack
  • Kesey Ken
    http://beatnici.mysteria.cz/cojeto.html