Božena Benešová (1873-1936) - rozená Zapletalová
Česká prozaička, básnířka a literární kritička pocházející z rodiny moravského advokáta, představitelka předválečné avantgardy. Autorka společensko-psychologických próz zajímajících se zejména o citový život mladých lidí, poznávajících s bolestnou deziluzí citovou a mravní prázdnotu, šosáctví a pokrytecké konvence maloměšťáckého prostředí. Ve stěžejní románové trilogii rozvinula téma mravního a myšlenkového přerodu jednotlivce i národa po první světové válce.

 • 1914-1918
         - Podzemní plameny, 1929
         - Tragická duha, 1933
         - Úder, 1926
 • Chlapci, 1927
 • Člověk, 1919/20 (2 díly)
 • Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová, 1936
 • Kruté mládí, 1917
 • Myšky, 1916
 • Nedobytá vítězství, 1910
 • Oblouzení, 1923
 • Rouhači a oblouzení
 • Tiché dívky
 • Tři povídky, 1914
 • Verše, 1938
 • Verše věrné i proradné, 1909
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000