Henri Bergson (1859-1941)
Francouzský filosof, představitel intuitivismu a tvůrce vitalismu. Odpůrce mechanistického výkladu života a kritik metody exaktních věd včetně evolučních teorií Charlese Darwina a Herberta Spencera. Tvořivý proces světa je veden životním rozmachem ("élan vital"), jehož strukturu tvoří trvání ("durée"), subjektivně prožívaný čas. Svým dílem inspiroval zejména literární kritiku a estetiku. Laureát 'Nobelovy ceny' za literaturu pro rok 1927.

 • An Introduction To Metaphysics, 1903
 • Čas a svoboda: O bezprostředních datech vědomí (Essai sur le domnées immédiates de la conscience/An Essay On The Immediate Data Of Consciousness), 1889
 • Duše a tělo, 1927
 • Dvojí pramen mravnosti a náboženství (Les deux sources de la morale et de la religion/The Two Sources Of Morality And Religion), 1932
 • La Penseé et le Mouvant, 1934
 • Matiére et mémoire (Matter And Memory), 1896
 • Smích: Komika charakteru (Laughter: An Essay On The Meaning Of The Comic), 1900
 • Vývoj tvořivý (Creative Evolution), 1907
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993