Petr Bezruč (1867-1958) - vlastním jménem Vladimír Vašek
Český básník, autor jedné z největších knih české poezie, ve které se stylizoval do role "slezského barda". Protispolečenský buřič stojící mimo všechny básnické skupiny. Narodil se v Opavě v rodině středoškolského profesora a filologa Antonína Vaška. V roce 1877 se s rodiči přestěhoval do Brna a tam žil téměř šedesát let, kromě tří let, které strávil v Praze na studiích klasické filologie (1885-88) a dvou let, které strávil v Místku (1891-93), kde pracoval jako poštovní úředník. Po návratu do Brna pracoval až do odchodu do důchodu na nádražní poště. Za první světové války byl vězněn pro podezdření z velezrady (1915-16). Za okupace se přestěhoval do Kostelce na Hané. V syrových verších o těžkém životě vyjadřoval odpor proti národnostnímu a sociálnímu útlaku ve Slezsku. Jádro knihy tvoří balady, lyrické konfese, lidové pamflety a básně, které dramatickým patosem a symbolikou přerůstají až do podoby lidového mýtu. Ostatní básnická tvorba obsahuje milostnou lyriku a reflexívní verše o smyslu života. Zemřel v Olomouci, pohřben byl ale v Opavě.

 • 70 000
 • Básně, 1964
 • I nejvíce znavená řeka jednou do moře dospěje přece...: Výbor z dopisů Petra Bezruče Stanislavu Augustovi
 • Jen jedenkrát: Zásilky času 1899-1914, 1980
 • Labutinka, 1963
 • Písně 1899-1900, 1953
 • Povídky ze života, 1957
 • Přátelům i nepřátelům: Paralipomena, 1958
 • Slezské písně (Schlesischen Lieder), 1899-1928
         - Dva hrobníci
         - Dvě dědiny
         - Hučín
         - Jen jedenkrát
         - Kantor Halfar
         - Kdo na moje místo
         - Kovkop
         - Krásné Pole
         - Kyjov
         - Leonidas
         - Markýz Géro
         - Maryčka Magdónova
         - Michalkovice
         - Návrat
         - Ondráš
         - Ostrava
         - Osud
         - Praga caput regni
         - Smrt césarova
         - Škaredý zjev
         - Vrbice
         - Z Ostravy do Těšína
 • Studie z Café Lustig, 1889
 • Stužkonoska modrá, 1930
 • Verše milostné, 1967
 • Verše starého ještěra, 1957
 • Wahrheit klirrender Ketten
 • Zpěvy o zemi slunečné, 1947
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  http://adyhash.jinak.cz/skola/cestina/petrbezruc.htm
  http://www.sweb.cz/danielpage/petr.html