Konstantin Biebl (1898-1951)
Český lyrický básník a esejista, člen 'Devětsilu' a 'Literární skupiny'. Narodil se ve Slavětíně u Loun. V květnu 1916 byl odveden, v lednu 1918 raněn na balkánské frontě, zajat a odsouzen k smrti. Podařilo se mu sice uprchnout, ale prožité útrapy v něm zanechaly trvalou těžkou chorobu a sklon k depresívním náladám. Intenzívní obrazností, exotismem a ztlumenými melancholickými náladami zařadil k hlavním představitelům poetismu, důrazem na racionální řád poezie se stal souputníkem surrealismu a autorem politické lyriky. Pro jeho básnickou tvorbu měly velký význam cesty na Cejlon, Sumatru a Jávu (1926) a do Alžírska a Tuniska. Po druhé světové válce působil na ministerstvu informací. V roce 1952 dostal in memoriam státní literární cenu (o rok dříve v Praze spáchal sebevraždu). "Mám z růží strach, víc z růží než-li z trní." "Básník se stává alchymistou, jeho fantazie jde mílovými kroky a jeho asociace si podávají ruce přes oceány." "Dokonalá báseň je tajemství svaté Trojice: Vůle, Rozumu a Srdce. Všechny tři složky se navzájem prostupují jako jedna jediná sloučenina. Viděl jsem ve snu krásný dívčí cop o třech pramenech. A všechno byly jen vlasy." "Na druhé straně světa jsou Čechy, krásná a exotická země plná hlubokých a záhadných řek, jež suchou nohou přejdeš na jméno Ježíš."

 • Básně, 1979
 • Bez obav (Ohne Furcht), 1951
 • Cesta k lidem, 1923
 • Cesta na Jávu, 1927
 • Dej mi svůj prstýnek, 1976
 • Dílo Konstantina Biebla, 1951-54 (5 dílů)
 • In memoriam Jiřího Wolkera, 1924
 • K zemi nás víže láska, hněv, hoře, 1953
 • Listy dvou básníků, 1953
 • Manifesty, 1973
 • Modré stíny, 1926
 • Na druhé straně světa, 1968
 • Na hostině mrtvých, 1936
 • Nebe, peklo, ráj, 1930
 • Nový Ikaros (Der neue Ikaros), 1929
 • Písně souchotináře, 1919
 • Plancius, 1930
 • S lodí, jež dováží čaj a kávu, 1927
 • Věrný hlas, 1924
 • Zlatými řetězy, 1926
 • Zloděj z Bagdádu, 1925
 • Zlom (Der Bruch), 1925
 • Zrcadlo noci, 1939
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000