Jan Blahoslav (1523-1571)
Český humanistický historik, básník, gramatik, překladatel, hudební teoretik, učitel, biskup a dovršitel celonárodního kulturního významu 'Jednoty bratrské'. Autor prvního českého teoretického spisu o hudbě. Narodil se v Přerově. Po absolvování přerovské bratrské školy (1532-40) se připravoval na školách v Goldbergu a ve Wittenbergu (1543-45). Po návratu učil na prostějovské škole, v letech 1549-1550 pobyl na univerzitách v Královci a v Basileji. Roku 1553 byl ordinován na kněze, o čtyři roky později se stal biskupem. Poučným a stylisticky vynikajícím překladem 'Nového zákona' (1564-68) vytvořil základ pro pozdější tlumočení celého biblického textu v šestidílné 'Bibli kralické' (1579-94), která byla vydána v tajné tiskárně v Kralicích na Moravě. Pořádal prameny pro bratrský archív ('Akta Jednoty bratrské'), usiloval o ustálenou jazykovou normu. Zemřel v Moravském Krumlově.

  • Filipika proti misomusům, 1567
  • Gramatika česká, 1551-71
  • Kancionál šamotulský, 1561
  • Musica, to jest Knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající, 1558
  • O původu Jednoty bratrské a řádu v ní, 1547
  • Vitia concionatorum, to jest Vady kazatelův
    Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
    Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000