André Breton (1896-1966)
Francouzský básník, prozaik a esejista. Zakladatel surrealismu, jeho autoritářský teoretik a ortodoxní zastánce. Narodil se v Tinchebray. Studoval medicínu, zaobíral se neuropsychiatrií. Po krátkém sblížení s dadaismem připravil nástup surrealismu. Své teorie důsledně dodržoval v básnických sbírkách a psal o nich v esteticko-teoretických esejích. Byl ovlivněn Sigmundem Freudem a Henrim Bergsonem. Ztotožnil lásku-ženu s poezií, neboť jsou totožně zrozeny z touhy a směřují k tomu, aby touhu neustále živily. Poezie je podle něj substancí schopnou měnit realiatu. Surrealistickému hnutí zůstal věrný po celý život. Během okupace žil ve Spojených státech. Zemřel v Paříži.

 • Antologie černého humoru (Anthologie de l'humour noir), 1940
 • Arkán 17 (Arcane 17), 1945
 • Clair de terre, 1923
 • Constellations, 1959
 • Dictionnaire abrégé du surréalisme, 1938
 • Entretiens 1913-1952, 1952
 • Farouche á quatre feuilles, 1954
 • Fata Morgana, 1940
 • Je vois, j'imagine, poémes-objets, 1991
 • Jeunes cerisiers garantis contre les liévres (Young Cherry Trees Secured Against Hares), 1946
 • L'Art magique, 1957
 • L'Union libre
 • La Clé des champs, 1953
 • La Lampe dans l'horloge, 1948
 • La Révolver aux cheveux blancs, 1932
 • Le La, 1961
 • Magnetická pole (Les Champs magnétiques), 1920
 • Manifesty surrealismu (Manifestes du surréalisme/Manifestoes Of Surrealism/Manifesten des Surrealismus)
         - Co je surrealismus? (Ou'est-ce que le surréalisme?/What Is Surrealism?), 1934
         - Druhý manifest surrealismu (Second manifeste du surréalisme), 1930
         - Manifest surrealismu (Manifeste du surréalisme), 1924
 • Martinique charmeuse de serpents, 1948
 • Mont de piété, 1919
 • Muž a žena čisto bieli, 1967
 • Nadja, 1928
 • Neposkvrněné početí (L'Immaculée conception), 1930
 • Notes sur la poésie, 1936
 • Ode á Charles Fourier, 1947
 • Perspective cavaliére, 1970
 • Poémes 1919-1948, 1948
 • Poems Of André Breton, 1982
 • Point du jour, 1934
 • Poisson soluble, 1924
 • Position politique du surréalisme, 1935
 • Průhledy (Ajours)
 • Račte...
 • Ralentir travaux, 1930
 • Selected Poems, 1969
 • Spojité nádoby (Les Vases communicants/The Communicating Vessels), 1932
 • Surrealismus a malířství (Le Surréalisme et le peinture/Surrealism And Painting), 1926
 • Šílená láska (L'Amour fou/Mad Love), 1937
 • Un cadavre, 1924
 • Vzduch vody (L'Air de l'eau), 1934
 • What Is Surrealism?: Selected Poems, 1978
 • Yves Tanguy, 1947
 • Ztracené kroky (Les Pas perdus/The Lost Steps), 1924
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  Sochrová Marie: Literatura v kostce, Fragment, Praha 1995
  http://kirjasto.sci.fi/abreton.htm
  http://www.duke.edu/web/lit132/bretonbio.html
  http://www.encyclopedia.com/printablenew/01845.html
  http://www.france.diplomatie.fr/culture/france/biblio/folio/breton/biblio.html
  http://www.tuxys.com/artistas/breton_andre.htm