Lord George Gordon Noël de Byron (1788-1824)
Anglický romantický básník a dramatik, skutečný bouřlivák. Během studií na 'Trinity College' v Cambridgi (1805-08) proslul výstředním a marnotratným způsobem života, velmi rád se účastnil nočních zábav. Většinu života strávil v zahraničí (Portugalsko, Španělsko, Malta, Albánie, Řecko, Turecko, Švýcarsko), v letech 1816-23 žil v Itálii. Od roku 1823 pomáhal řeckým bojovníkům za svobodu proti tureckým utlačovatelům. Literárně začal Byron tvořit pod vlivem Horatia a Edgara Allana Poea, popisoval zejména krizi osobnosti a společenského řádu. Jeho hrdinové jsou odbojní individualisté, toužící po svobodě a nezávislosti. Byron významným způsobem ovlivnil tvorbu evropských i českých romantiků (např. Goethea, Heineho, Mickiewicze, Puškina, u nás především Máchu). Zemřel na revmatickou horečku v řeckém Missolonghi. Povídka 'Upír' (1816), publikovaná pod Byronovým jménem, pochází od anglického prozaika, básníka a lékaře Johna Williama Polidoriho (1795-1821).

 • Angličtí bardi a skotští recenzenti (English Bards And Scotch Reviewers), 1809
 • Beppo, 1818
 • Childe Haroldova pouť (Childe Harold's Pilgrimage), 1810-11
 • Cizinec (Stranger), 1813
 • Dantovo proroctví (The Prophecy Of Dante), 1821
 • Don Juan, 1819-24
 • Dva Foscariové (Two Foscari), 1821
 • Džaur (The Giaour), 1813
 • Hebrejské melodie (Hebrew Melodies), 1815
 • Hodiny zahálky (Hours Of Idleness), 1807
 • Horatiovy pokyny (Hints From Horace), 1811
 • Kain (Cain: A Mystery), 1821
 • Korzár (The Corsair), 1814
 • Lara, 1814
 • Lyrika, 1959
 • Manfréd (Manfred), 1817
 • Marino Faliero, benátský dóže (Marino Faliero, Doge Of Venice), 1820
 • Mazeppa, 1819
 • Minervina kletba (The Curse Of Minerva), 1811
 • Mnich z hory Athos (The Monk Of Athos), 1812
 • Nebesa a země (Heaven And Earth), 1822
 • Nevěsta z Abydu (The Bride Of Abydos), 1813
 • Obléhání Korintu (The Siege Of Corinth), 1816
 • Ostrov (The Island), 1823
 • Parisina, 1816
 • Poutník z Albionu, 1981
 • Sardanapal (Sardanapalus), 1822
 • Sen (The Dream), 1816
 • Tassův nářek (The Lament Of Tasso), 1817
 • The Age Of Bronze, 1823
 • The Letters And Journals By Lord Byron, 1830
 • Tma (Darkness), 1816
 • Vězeň chillonský (The Prisoner Of Chillon), 1816
 • Vidění soudu (The Vision Of Judgement), 1821
 • Werner, 1822
 • Zamilovaný ďábel (Il Diavolo Inamorato), 1812
 • Zpotvořený přetvořený (Deformed Transformed), 1822
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001