Karel Čapek (1890-1938)
Světoznámý český prozaik, dramatik, novinář, filmový libretista, básník, překladatel, esejista, literární, divadelní a výtvarný kritik, estetik a filosof, určující osobnost české meziválečné literatury. Narodil se v rodině lékaře v Malých Svatoňovicích. Studoval na gymnáziích v Hradci Králové a v Brně, maturoval však v Praze (1909). V letech 1910-11 byl na studijním univerzitním pobytu v Berlíně a v Paříži. Studium filosofie, estetiky, dějin výtvarného umění a filologie na Univerzitě Karlově v Praze dokončil roku 1915. Poté krátce působil jako vychovatel a knihovník 'Národního muzea'. V letech 1921-23 byl dramaturgem a režisérem 'Vinohradského divadla'. Stal se prvním předsedou československého 'PEN-klubu' (1925-33), díky čemuž poznal řadu zemí i světových spisovatelů. Přátelil se s prezidentem Masarykem, byl bratrem malíře Josefa Čapka, jeho manželkou byla herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová. Uznával pragmatismus, resp. subjektivismus (věci nabývají významu tím, co znamenají pro člověka, pravda je subjektivní a může být ovlivněna osobní zkušeností), relativismus (pravda je závislá na jiných pravdách), toleranci (různost názorů ano, výlučné teorie a ideologie ne), humanismus (člověk je nejvyšší hodnota) a liberalismus (svoboda pro každého). Čapkova novinářská činnost se týkala především publikování v 'Národních listech' (1917-21) a v 'Lidových novinách' (1921-38), jejichž charakter podstatně ovlivňoval. Zajímal se o všechno možné, stal se tvůrcem sloupku (stručnější než fejeton, glosuje denní události, zabývá se morálkou a vkusem). Vymyslel mezinárodně používaný termín "robot". V posledních měsících života byl vzhledem ke svým aktivitám na záchranu demokracie pronásledován fašisty a nevybíravým způsobem napadán v pravicovém tisku. Zemřel předčasně v Praze.

Čapkova tvorba se zpravidla dělí na období:
do  1920 - povídky, hry, novinové sloupky
1920-28 - dramatické a románové utopie
1928-33 - soubory próz psaných původně pro noviny, cestopisy
1933-35 - trilogie
1935-38 - protiválečná díla


 • Adam Stvořitel, 1927
 • Anglické listy, 1924
 • Bajky a podpovídky
 • Bílá nemoc, 1937
 • Boží muka, 1917
 • Cesta na sever, 1936
 • Dášenka čili Život štěněte
 • Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek, 1932
 • Francouzská poezie nové doby
 • Hordubal, 1933
 • Hovory s T. G. Masarykem
         - Myšlení a život, 1935
         - Věk mladosti, 1928
         - Život a práce, 1931
 • Italské listy, 1923
 • Jak se co dělá, 1938
 • Kalendář
 • Kniha apokryfů
 • Krakatit, 1924
 • Krakonošova zahrada, 1918
 • Lásky hra osudná, 1911
 • Loupežník, 1920
 • Marsyas čili Na okraj literatury, 1931
 • Matka, 1938
 • Měl jsem psa a kočku
 • Místo pro Jonathana
 • Mlčení s T. G. Masarykem, 1935
 • Na břehu dnů
 • Nablízku T. G. Masaryka
 • O divadle a tak podobně, 1985
 • O lidech
 • O věcech obecných čili Zoón politikon
 • Obrázky z Holandska, 1932
 • Obyčejný život, 1934
 • Povětroň, 1934
 • Povídky z druhé kapsy, 1929
 • Povídky z jedné kapsy, 1929
 • První parta, 1937
 • R. U. R./Rossum's Universal Robots, 1920
 • Továrna na absolutno, 1922
 • Trapné povídky, 1921
 • Válka s Mloky, 1936
 • Věc Makropulos, 1922
 • Výlet do Španěl, 1930
 • Zahradníkův rok, 1929
 • Zářivé hlubiny, 1916
 • Ze života hmyzu, 1921
 • Život a dílo skladatele Foltýna, 1939
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000