Svatopluk Čech (1846-1908)
Český básník a prozaik, v letech 1879-99 redaktor 'Květů'. Hlavní představitel básnické generace ruchovců, navazující na vlastenecké ideály české literatury. Autor historických eposů, lyriky rétorického výrazu, básnických idyl, národní sociální poezie, kriticko-realistických próz a stále aktuálních satiricko-humoristických románů o pražském měšťanovi Matěji Broučkovi. Absolvoval práva (1869) a několik let pracoval v advokátní kanceláři. Zemřel v Praze.

 • Adamité, 1873
 • Dagmar, 1885
 • Evropa, 1878
 • Hanuman, 1884
 • Husita na Baltu, 1868
 • Ikaros, 1908
 • Jestřáb kontra Hrdlička, 1876
 • Jitřní písně, 1887
 • Kandidát nesmrtelnosti, 1884
 • Lešetínský kovář, 1883
 • Matěj Brouček na výstavě, 1892
 • Nové písně, 1888
 • Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století, 1889
 • Petrklíče, 1883
 • Písně otroka, 1895
 • Pravda, 1885
 • Pravý výlet pana Broučka do Měsíce, 1888
 • Roháč na Sióně, 1898-99
 • Slávie, 1882
 • Šotek, 1886
 • Václav z Michalovic, 1880
 • Václav Živsa, 1889-91
 • Ve stínu lípy, 1879
 • Vzpomínky z cest
 • Zpěvník Jana Buriana, 1887
 • Žižka, 1879
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000