Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616)
Španělský romanopisec, dramatik a básník. Dovršitel renesanční prózy. Celý život strádal - protože pocházel ze zchudlé šlechtické rodiny, neměl v mládí příležitost k soustavnému školnímu vzdělání. V roce 1569 odjel do Itálie, kde vstoupil do armády - po dvou letech v námořní bitvě u Lepanta přišel o levou ruku. Při návratu (1575) byla loď přepadena piráty a Cervantes byl (i se vým bratrem) odvlečen do tureckého zajetí, odkud putoval jako otrok do Alžíru (vykoupen byl až po pěti letech). Ani po návratu do vlasti se jeho situace nezlepšila - nikdy nenašel zaměstnání, které by ho uchránilo před dluhy a vězením (v němž skončil minimálně v letech 1597 a 1602), navíc byl podezříván z vraždy. V roce 1606 se usadil v Madridu, kde nakonec i zemřel. Bezprostředním podnětem jeho tvorby bylo zesměšnění španělských rytířských románů, ale dílo se nakonec rozvinulo v široký obraz lidského života vůbec. Autor idylicko-pastýřského románu, románu ve stylu počínajícího baroka, veršovaných her klasického typu (z nichž jsou známy zejména tragédie), prózou psané mezihry pak vynikají svou svěžestí a humorem.

 • Al túmulo del rey Felipe en Sevilla
 • Canto de Calíope
 • Dos canciones a la armada invencible
 • Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha/Don Quixote), 1605
 • Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha II (Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha/Don Quixote II), 1615
 • El gallardo espaňol
 • El juez de los divorcios
 • El laberinto del amor
 • El retablo de las maravillas
 • El rufián dichoso and Pedro de Urdemalas
 • El rufián viudo llamado Trampagos
 • El viejo celoso
 • El vizcaíno fingido
 • Epístola a Mateo Vázquez
 • Galatea (La Galatea), 1585
 • La casa de los celos
 • La cueva de Salamanca
 • La elección de los alcaldes de Daganzo
 • La entretenida
 • La gran sultana doňa Catalina de Oviedo
 • La guarda cuidadosa
 • Los baňos de Argel
 • Numancie (La Numancia/Numantia), 1582-87
 • Osm komedií a osm meziher (Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados/Eight Comedies And Eight New Interludes), 1615
 • Příkladné novely (Novellas ejemplares/Exemplary Tales/Novellen/Novelleja), 1613
 • Strasti Persilovy a Sigismundiny (Los trabajos de Persiles y Sigismunda, historia septentrional/The Labors Of Persiles And Sigismunda: A Northern Story), 1616
 • Viaje del Parnaso, 1614
 • Život v Alžíru (El trato de Argel/The Traffic Of Algiers), 1582-87
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, Libri, Praha 1999