Geoffrey Chaucer (asi 1340-1400)
Největší básník anglického středověku. Byl též prozaik. Dovršitel tradic dvorské a měšťanské literatury. Ztvárnil podněty francouzské rytířské epiky i italské renesanční literatury, do své poezie uvedl královskou strofu a hrdinské dvojverší, veršované povídky a novely rámcově propojil postavou vypravěče. Ve svém cyklu zemitých, rozmarných, učených a zbožných příběhů popsal cestu poutníků ke hrobu svatého Tomáše Becketa (1118-1170). Ovlivnil mj. Johna Lydgata, Roberta Henrysona a Williama Dunbara.

 • Canterburské povídky (The Canterbury Tales)
 • Dům slávy (The Hous Of Fame)
 • Kniha o vévodkyni (The Book Of The Duchesse), 1369
 • Trolius a Kressida (Troilus And Creseyde)
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996
  http://encarta.msn.com/index/conciseindex/2c/02c7e000.htm
  http://www.encyclopedia.com/articles/02598.html