Petr Chelčický (asi 1390-1460)
Český náboženský a sociální reformátor, filosof, současník husitské revoluce. Originální myslitel, který podnítil vznik 'Jednoty bratrské'. Byl ideově spřízněn s husitskou představou nápravy církve a společnosti, zavrhoval však důsledně ozbrojený boj a jakékoli násilí. Ostře se vyjadřoval proti peněžnímu hospodářství, obchodu a životu ve městech. Za jedinou náležitou činnost křesťana považoval zemědělství. Kritický pohled na tehdejší křesťanskou společnost těsně souvisí s radikálním odmítnutím konstantinismu. Přísně se držel "Nového zákona". Církev chápal jako sbor vyvolených ke spasení, odmítal tradiční středověké dělení společnosti na trojí lid. Vycházel z Husa, Štítného a Viklefa, ovlivnil Tolstého.

 • O boji duchovním, 1421
 • O církvi svaté, 1421
 • O těle božím
 • O trojiem lidu řeč, 1425
 • Postila: Kníha výkladuov spasitedlnych na čtenie nedělní celého roku, 1435
 • Siet viery pravé, 1440-43
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury H-J, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000