František Ladislav Čelakovský (1799-1852)
Český básník zvláště tzv. "ohlasové poezie", překladatel, sběratel a vydavatel slovanského folklóru, bohemista a slavista, autor epigramů. Narodil se ve Strakonicích. Začal studovat filosofii, avšak pro četbu zakázané Husovy tvorby byl ze školy vyloučen. Od roku 1834 byl redaktorem 'Pražských novin'. Rovněž byl profesorem slavistiky na univerizách v Praze a ve Wrocławi. Vědecké studium slovanské lidové slovesnosti jej podnítilo k vlastní básnické tvorbě. Zemřel v Praze.

 • Česká pořekadla
 • Kvítí
 • Litevské národní písně, 1827
 • Mudrosloví národu slovanského ve příslovích, 1851
 • Ohlas písní českých, 1839
 • Ohlas písní ruských, 1829
 • Padesátka z mé tobolky, 1837
 • Pomněnky vatavské, 1831
 • Růže stolistá, 1840
 • Slovanské národní písně, 1822-27 (3 díly)
 • Smíšené básně, 1822
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000