Commedia dell'arte
Italská improvizovaná komedie s předem daným dějem a typickými maskami, jako je Harlekýn (Arlecchino), Kolombína (Colombina), Pantalone a další, plná vtipů a pantomimických žertů. Vychází z římské frašky a lidové hry a vrcholu dosáhla v polovině 16. století v severní Itálii. Ovlivnila vývoj evropské veselohry, zvláště francouzské, anglické a německé, a navázalo na ni i vídeňské lidové divadlo F. Raimunda a J. N. Nestroye.

Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001