Pierre Corneille (1606-1684)
Francouzský dramatik a básník z období raného klasicismu. Tvůrce moderní tragédie, které dal pevnou kompoziční zákonnitost, a autor poetických a hravých komedií. Rovněž právník pocházející z úřednické buržoazie a zastávající funkci královského advokáta. Ve své tvorbě se soustředil na psychologickou zápletku, na převážně antických hrdinech ukazoval, jak se vůle, hrdinství, vlastenectví, povinnost a čest dostávají do konfliktů a vítězí nad citem a vášní.

 • Cid, 1636
 • Cinna, 1640
 • Horatius
 • Komické iluze
 • Královské náměstí
 • Lhář
 • Médée
 • Melita, 1629
 • Oidipus, 1659
 • Pertharit, 1652
 • Polyeuktos, 1641-42
 • Surena, 1674
 • Vdova
 • Zlaté rouno
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993