Daniel Defoe (1660-1731)
Anglický prozaik, básník, novinář a publicista, vydavatel časopisu 'The Review' (česky 'Přehled'). Rozvinul tradice španělských pikareskních románů a cestopisů. Psal i o politice, ekonomii, morálce a náboženství, kvůli němuž nemohl studovat na univerzitě. Za ironický pamflet navrhující řešení konfliktů mezi anglikánskou církví a puritány byl osouzen na pranýř, poté získán do státních služeb. V roce 1707 připravoval jako tajný agent sjednocení parlamentů Anglie a Skotska. Mj. vystihl ekonomické myšlení jednotlivce v době začínajícího kapitalismu, ve svých příručkách se zase snažil o kulturní povznesení měšťanstva.

 • Božským právem (Iure Divino), 1706
 • Chlípnost manželů aneb děvkařství ve stavu manželském, 1727
 • Chuďasova prosba... o nápravu mravů a potlačení nemorálnosti ve státě (The Poor Man's Plea... For A Reformation Of Manners, And Suppressing Immorality In The Nation), 1698
 • Další dobrodružství Robinsona Crusoea (The Farther Adventures Of Robinson Crusoe), 1719
 • Deník morového roku (A Journal Of The Plague Year/Die Pest zu London), 1722
 • Dobrodružný život kapitána Singletona (The Life, Adventures And Pyracies Of The Famous Captain Singleton), 1720
 • Dokonalý anglický džentlmen (The Compleat English Gentleman)
 • Dokonalý anglický živnostník (The Compleat English Tradesman), 1726
 • Esej o projektech (Essay Upon Projects), 1697
 • Hymnus na pranýř (A Hymn To The Pillory), 1703
 • Moll Flandersová (The Fortunes And Misfortunes Of The Famous Moll Flanders), 1722
 • Námořní a obchodní atlas (Atlas Maritimus et Commercialis), 1728
 • Nejkratší cesta, jak skoncovat s nonkonformisty, 1702
 • Nová cesta kolem světa (A New Voyage Round The World), 1724
 • Nový objev starého spiknutí (A New Discovery Of An Old Intreague...), 1691
 • O výchově krále (Of Royal Education)
 • Paměti kavalíra (The Memoirs Of A Cavalier), 1720
 • Pravé sebrané práce čistokrevného Angličana (A True Collection Of The Writings), 1703
 • Příběh a neobyčejný život vskutku ctnostného plukovníka Jacka, 1722
 • Robinson Crusoe (The Life And Strange Surprising Adventures Of Robinson Crusoe Of York, Mariner...), 1719
 • Rodilý Angličan (The True-Born Englishman), 1700
 • Roxana (The Fortunate Mistress), 1724
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996