Jakub Deml (1878-1961)
Český básník, prozaik, překladatel, publicista a nakladatel. Představitel české katolické moderny. Narodil se v Tasově. Byl rolnického původu, pocházel ze čtrnácti dětí. Po vystudování třebíčského gymnázia (1898) vstoupil do brněnského semináře teologie a v roce 1902 byl vysvěcen na kněze. Snažil se vytvořit "Obec přátel Božích". Chtěl, aby se kněží maximálně věnovali věřícím, což se církvi nehodilo, a tak byl pro své nonkonformní názory a způsob života předčasně penzionován. Ze životních úzkostí a věčného konfliktu mezi individuálním bytím a smrtí hledal v prozaické tvorbě cestu k pokorné a všeobjímající lásce, k národnímu společenství, k mýtům o společenství mrtvých a živých. Byl ovlivněn Březinou (aniž pochopil jeho dílo), překonával však neosobní rysy symbolismu a zůstal i přes různorodé inspirace osobním a naturalisticky otevřeným básníkem noci a děsu. Svá vysoce hodnotná díla vydával pouze v malých nákladech u svého přítele, známého českého nakladatele, literárního kritika a překladatele Josefa Floriána (1873-1941). Psal česky i německy. Zemřel v Třebíči.

 • Básně veršem 1907-1960, 1999
 • Cesta k Jihu, 1935
 • Cestou do Betléma, 1955
 • Česno, 1924
 • Do lepších dob, 1927
 • Domů, 1912
 • Haluciňák: Záznamy v zápisníku z let 1948-1960, 1997
 • Hlas mluví k Slovu, 1926
 • Hrad smrti, 1912
 • Jan Konůpek a jiné eseje, 1997
 • Jugo, 1936
 • Katolický sen, 1998
 • Kořeny naší řeči, 1920
 • Kronika městečka Tasova, 1922-29
 • Ledové květy, 1959
 • Mé svědectví o Otokaru Březonovi, 1931
 • Milý pane Josefe B., 2001
 • Miriam/Marion, 1916
 • Mohyla, 1926
 • Moji přátelé, 1913
 • Můj očistec, 1996
 • Nebe se jiskří mlékem: Výbor z próz a publicistiky z let 1920-1929, 2001
 • Notantur Lumina, 1907
 • Píseň vojína šílence (Das Lied eines Wahnsinnig gewordenen Soldaten), 1935
 • Píšu to při světle nočním: Výbor z korespondence z let 1940-1961, 1998
 • Podzimní sen, 1951
 • Poslední verše, 1998
 • Pout na Svatou horu, 1991
 • Pozdrav Tasova, 1932
 • Princezna, 1935
 • Pro budoucí poutníky a poutnice, 1913
 • Proč bychom se netěšili, 1998
 • První světla, 1917
 • Ptačí budky, 1938
 • Pupava, 1939
 • Rodný kraj, 1936
 • Rosnička, 1912
 • Sen jeden svítí: Výběr z díla, 1991
 • Sestrám, 1924
 • Slovo k Otčenáši F. Bílka, 1904
 • Smrt Pavly Kytlicové, 1932
 • Sokolská čítanka, 1923
 • Solitudo, 1934
 • Svatý Josef, 1942
 • Šlépěje, 1917-41 (26 dílů)
 • Štědrý den, 1934
 • Tanec smrti, 1914
 • Tasov, 1971
 • Tepna, 1926
 • Umění: Přednáška dne 13. 12. 1936 v Moravských Budějovicích k zahájení výstavy výtvarníků Západní Moravy, 1937
 • Verše české 1907-1938, 1938
 • Zakázané světlo: Výbor z korespondence z let 1930-1939, 1999
 • Zapomenuté světlo, 1934
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  Sochrová Marie: Literatura v kostce, Fragment, Praha 1995
  http://www.deml.cz