Jean-Paul Sartre - Počestná děvka (1946)
Divadelní hra. Děj se odehrává ve čtyřicátých letech na jihu Spojených států. Hlavními postavami jsou prostitutka, její klient se svým otcem senátorem a mladý černoch. V Sartrových dialozích se odrážejí sociální a rasové konflikty soudobého světa - prostitutka je citově vydírána a ve jménu bílé rasy a vládnoucího národa nucena ke křivému svědectví vůči černochovi, který je neprávem obviněn ze zločinu. V závěrečném proslovu "počestná" děvka prokazuje svou mravní převahu, když dosvědčí černochovu nevinu.

Soušek Jan, Praha 1996