Denis Diderot (1713-1784)
Francouzský osvícenský materialistický filosof, prozaik, dramatik, teoretik umění a výtvarný kritik, redaktor. Původně věřící křesťan, později zastánce deismu. Ve snaze vysvětlit původ vědomí vyslovil předpoklad o všeobecné citlivosti hmoty. Odmítal despotismus, hájil osvícenou konstituční monarchii. Byl břitkým stylistou a kritikem společenských a náboženských konvencí, jak lze vidět i z jeho próz. Zájem o společenské a morální tendence se projevuje i v jeho estetice. Významnou úlohu při šíření jeho osvícenských myšlenek mělo vydávání významné 28-svazkové 'Encyklopedie', do které přispívali i jiní významní myslitelé 18. století (např. d'Alembert, Condillac, Helvétius, Holbach, La Mettrie, Montesquieu, Rousseau, Turgot, Voltaire) a která zahrnovala soubor znalostí ze současné vědy, umění a techniky.

 • Encyklopedie (Encyclopédie), 1751-72 (28 dílů)
 • Herecký paradox (Le paradoxe sur le comédien), 1773
 • Jakub fatalista (Jacques le fataliste et son maître/Jacques The Fatalist), 1771-73
 • Jeptiška (La Religieuse/The Nun), 1760
 • Le pére de famille (The Father Of The Family/Der Hausvater), 1758
 • Les bijoux indiscrets, 1748
 • Lettre sur les aveugles (An Essay On Blindness), 1749
 • Myšlenky filosofické (Pensées philosophiques/Philosophical Thoughts), 1746
 • Myšlenky o výkladu přírody (Pensées sur l'interprétation de la nature/Thoughts On The Interpretation Of Nature), 1754
 • Nemanželský syn (Le Fils naturel/The Illegitimate Son), 1757
 • Rameův synovec (Le Neveu de Rameau/Rameau's Nephew), 1760-62
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993