Manuel Acuňa (1849-1873)
Mexický básník, bojovný vlastenec a ateista. V jeho názorech i tvorbě se prolínaly rysy pozdně romantické s idejemi pozitivismu. Rozpory, které z toho vznikaly, i problémy milostné jej dohnaly v pouhých čtyřiadvaceti letech k sebevraždě. Svou poezii otiskoval v časopisech, knižně vycházela jeho tvorba až po smrti. Nejznámější jsou básně adresované jeho nešťastné lásce Rosarii, výrazně jsou zastoupeny i básně sociálně-kritické.

  • Děvka (La ramera)
  • Minulost (El pasado), 1872
  • Nocturno
  • Před mrtvolou (Ante un cadáver)
    Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
    Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů Latinské Ameriky, Libri, Praha 1996