Thomas Stearns Eliot (1888-1965)
Anglický filosoficko-symbolistický básník, dramatik a literární kritik amerického původu, zakladatel modernismu v anglické literatuře. Vystudoval Harvard, Sorbonnu a Oxford. Psal abstraktně-filosofickou poezii o lidském odcizení, osamělosti a nemožnosti komunikace. Čerpal z antropologického studia mýtů, z anglické renesanční a barokní tradice a z dědictví francouzského symbolismu, sám byl imažinista. Propagoval teorii elity a restaurace křesťanství. V Anglii žil od roku 1916, o rok později se zde seznámil s Poundem. V letech 1922 až 1939 vlastnil literární revue 'The Criterion'. Několik knih Eliotových esejů dokumentuje autorovu převratnou úlohu v myšlení o literatuře. Laureát 'Nobelovy ceny' za literaturu pro rok 1948.

 • Arielské básně
 • Básně 1909-1925
 • Co je klasik? (What Is A Classic?), 1944
 • Čtyři kvartety (Four Quartets), 1944
 • Die Einheit der europäischen Kultur, 1946
 • Dokonalý kritik (The Perfect Critic), 1920
 • Dutí lidé (The Hollow Men), 1925
 • Eseje
 • Funkce kritiky (The Function Of Criticism), 1923
 • Hranice kritiky (The Frontiers Of Criticism), 1956
 • Hroch (The Hippopotamus), 1917
 • Hudebnost poezie (The Music Of Poetry), 1942
 • Jak kritizovat kritika (To Criticize The Critic), 1965
 • Koktejlový večírek/Koktajlová společnost (The Cocktail Party), 1950
 • O básnictví a básnících (On Poetry And Poets), 1957
 • Píseň lásky J. Alfreda Prufrocka (The Love Song Of J. Alfred Prufrock), 1911
 • Poezie a drama (Poetry And Drama), 1950
 • Popeleční středa (Ash Wednesday/Aschermittwoch), 1930
 • Poslání poezie a poslání kritiky (The Use Of Poetry And The Use Of Criticism), 1933
 • Posvátný háj (The Sacred Wood), 1920
 • Poznámky k definici kultury (Notes Towards A Definition Of Culture), 1948
 • Prokurista (The Confidential Clerk), 1953
 • Prufrock a jiná pozorování/J. A. Prufrock a jiné básně (J. A. Prufrock And Other Poems), 1917
 • Pustina/Pustá země (The Waste Land/Das wüste Land), 1922
 • Rodinné shromáždění (The Family Reunion), 1939
 • Společenská funkce poezie (The Social Function Of Poetry), 1945
 • Tradice a individuální talent (Tradition And The Individual Talent), 1919
 • Vražda v katedrále (Murder In The Cathedral/Mord im Dom), 1935
 • Zasloužilý státník (The Elder Statesman), 1958
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996