Friedrich Engels (1820-1895)
Německý filosof a ekonom, vůdce revolučního proletariátu, spoluzakladatel marxismu a vědeckého socialismu. Vedoucí osobnost první i druhé Internacionály (mezinárodního sjednocení stran a spolků v rámci dělnického hnutí). Narodil se v pruském Barmenu. Spolu s Karlem Marxem formuloval základy dialektického materialismu i materialistického učení o dějinách a historickém poslání dělnické třídy, kritizoval reakčně mystické výroky Schellingovy. Pokusil se o materialistickou interpretaci výsledků vědeckého poznání 19. století. Na některá jeho zjednodušení a zploštění filosofických i ekonomických problémů navazoval dogmatický marxismus 20. století. Od roku 1850 žil dvacet let v anglickém Manchesteru, zemřel v Londýně.

 • Anti-Dühring/Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, 1877
 • Deutsch-Französische Jahrbücher, 1844
 • Dialektika přírody (Dialektik der Natur)
 • Die Bauernfrage in Frankreich und Deutschland, 1895
 • Die deutsche Reichsverfassungskampagne
 • Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, 1883
 • Kapitál II (Das Kapital II), 1884
 • Kapitál III (Das Kapital III), 1894
 • Kritický nástin politické ekonomie, 1844
 • Ludvík Feuerbach a vyústění klasické německé filosofie (Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie), 1886
 • Manifest Komunistické strany/Komunistický manifest (Das Manifest der Kommunistischen Partei/Das Kommunistische Manifest), 1847-48
 • Německá ideologie (Die deutsche Ideologie), 1845-46
 • Německá selská válka (Der deutsche Bauernkrieg), 1850
 • Postavení dělnické třídy v Anglii (Die Lage der arbeitenden Klasse in England), 1845
 • Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu (Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates), 1884
 • Revoluce a kontrarevoluce v Německu (Revolution und Konterrevolution in Deutschland), 1851-52
 • Schelling a zjevení, 1842
 • Svatá rodina aneb Kritika kritické kritiky: Proti Bruno Bauerovi a spol. (Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik: Gegen Bruno Bauer und Konsorten), 1845
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Durozoi Gérard: Filosofický slovník, Ewa Edition, Praha 1994
  Fürst Maria: Filosofie, Fortuna, Praha 1994
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  Krist Jan: Přehled dějin německé klasické filosofie, VŠE, Praha 1998
  Störig Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999