Karel Jaromír Erben (1811-1870)
Český básník, sběratel a spisovatel lidových písní a pohádek, literární historik a překladatel. Hlavní představitel české romanticky orientované literatury, která vychází z folklóru a národních tradic. Narodil se v Miletíně u Jičína. Během filosofických a právnických studií (1831-33) poznal Františka Palackého, se kterým pak po celý život spolupracoval. Byl sekretářem 'Českého národního muzea' a prvním archivářem města Prahy. Snažil se rekonstruovat původní podobu lidové slovesnosti. Jeho básnická sbírka, vycházející z českých mýtů, bájí, pohádek, legend a historických pověstí a týkající se nadčasových vztahů ženy a muže či ženy a dítětě ohrožovaných nezájmem a smrtí, se stala vrcholem obrozenecké poezie. Vydával starší české texty, např. spisy Husovy. Zemřel v Praze.

 • Byl jeden král: Pohádky pro nejmenší, 1998
 • České pohádky, 1905
 • Dětem: Výbor nejznámějších pohádek a říkadel pro malé čtenáře, 1996
 • Dlouhý, Široký a Bystrozraký a jiné pohádky, 1992
 • Jabloňová panna, 1969
 • Jirka s kozou a jiné pohádky, 1992
 • Kytice balad, 1982
 • Kytice z pověstí národních
         - Dceřina kletba, 1851-52
         - Holoubek, 1851-52
         - Kytice, 1851-52
         - Lilie, 1861
         - Poklad, 1838
         - Polednice, 1848
         - Svatební košile, 1848
         - Štědrý den, 1848
         - Věštkyně, 1851-52
         - Vodník, 1851-52
         - Vrba, 1851-52
         - Záhořovo lože, 1851-52
         - Zlatý kolovrat, 1848
 • Mateří doušky, 1969
 • Mateřídouška vlasti naší milé: Výbor z říkadel a pohádek, 1956
 • Nápěvy písní národních v Čechách: Zpěv a klavír, 1951
 • Nestorův letopis ruský, 1940
 • Písně národní v Čechách, 1841-45 (3 díly)
 • Pohádková kytice, 1980
 • Pohádky, 1983
 • Pohádky děda Vševěda, 1985
 • Pohádky na dobrou noc, 1992
 • Prostonárodní české písně a říkadla, 1864 (5 dílů)
 • Próza a divadlo, 1939
 • Pták Ohnivák a jiné pohádky, 1992
 • Říkej si a hraj: Výbor z prostonárodních českých písní a říkadel, 1986
 • Slovanské pohádky, 1974
 • Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních, 1865
 • Tatínkovy pohádky, 1997
 • Tři české pohádky, 2001
 • Tři zlaté vlasy děda Vševěda, 1993
 • Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, 1869
 • Zlatovláska a jiné české pohádky, 1969
 • Znění zlatého zvonu: Výbor veršů a prózy, 1986
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000