Antoine-Jean-Babtiste-Marie-Roger de Saint-Exupéry (1900-1944)
Francouzský spisovatel a částečně i filosof, povoláním letec (později válečný pilot). Autor oblíbené pohádkové prózy a humanistických a morálně alegorických příběhů, které jsou prostoupeny filosofickými úvahami hledajícími morální a duchovní smysl lidského života v nadosobním cíli člověka, který překonává sebe sama. Narodil se v Lyonu. Jeho tvorba, ve které se odrážejí zkušenosti z létání, je poselstvím o nutnosti stálého hledání lásky, přátelství, moudrosti a odpovědnosti. Během druhé světové války byl sestřelen německými stíhači při letu někde nad Středozemním mořem (v té době měl hodnost majora francouzského vojenského letectva).

 • Citadela (Citadelle), 1948
 • Dopis rukojmímu (Lettre á un otage), 1944
 • Malý princ (Le petit prince), 1943
 • Noční let (Volde nuit), 1931
 • Pode mnou Země
 • Pošta na jih/Kurýr na jih (Courrier Sud), 1929
 • Válečný pilot (Pilote de guerre), 1942
 • Země lidí/Země člověka (Terre des homes), 1939
  Fiala Stanislav: Čítanka světové literatury 20. století, Albatros, Praha 1978
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  http://kirjasto.sci.fi/exupery.htm
  http://www.geocities.com/athens/agora/5244/ex-main.htm