Alexandr Alexandrovič Fadějev (1901-1956)
Ruský spisovatel, literární teoretik, novinář a politický činitel, významný představitel socialistického realismu. Narodil se v Kimry (Tverská gubernie). Od sedmi let žil na Dálném východě, v letech 1912-19 studoval obchodní školu ve Vladivostoku, poté bojoval v partyzánských oddílech. Ve 20. letech byl čelným představitelem 'Ruské asociace proletářských spisovatelů' ('RAPP'), v letech 1946-54 byl předsedou a generálním tajemníkem 'Svazu sovětských spisovatelů'. Autor dramatického románu o občanské válce a agitačního románu o boji komsomolců proti okupantům (který byl nucen posléze v tendenčním politickém duchu přepracovat). Psal o hrdinství vojáků a prostých lidí, což ostře kontrastuje s Fadějevem samotným - zbaběle v Moskvě spáchal sebevraždu, když přišel o moc.

 • Boje o socialistickou literaturu, 1959
 • Černé hutnictví (Čornaja metallurgija), 1959
 • Devatenáct (Die Neunzehn), 1927
 • Mladá garda (Molodaja gvardija/Die junge Garde), 1945-51
 • Porážka/Zkáza oddílu Levinsonova (Razgrom), 1925-26
 • Poslední z udege (Poslednij iz udege/Der letzte Udehe), 1929-40 (4 díly)
 • Povodeň (Razliv), 1923
 • Proti proudu (Protiv těčenija), 1924
 • Über Literatur, 1973
 • Za třicet let (Za tridcať let), 1957
  Fiala Stanislav: Čítanka světové literatury 20. století, Albatros, Praha 1978
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů, Libri, Praha 2001
  Kolektiv autorů: Slovník světových literárních děl A-L, Odeon, Praha 1988
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988