Erich Fromm (1900-1980)
Americký filosof a psycholog německého původu. Významný představitel západního marxismu a analytik freudovského učení. Vystudoval univerzitu v Heidelbergu (1922). Z nacistického Německa v roce 1933 emigroval do Spojených států, kde přednášel na několika univerzitách. Roku 1951 byl jmenován profesorem na univerzitě v hlavním městě Mexika. Filosofickým základem jeho úvah je výklad ontologických kategorií vlastnění a bytí z perspektivy průmyslového světa, zkoumal vztahy mezi společností a psychologií. Jeden ze zakladatelů neopsychoanalýzy. Jeho sociální filosofie je pokusem o humanistickou etiku chápanou jako protiklad autoritativní etiky i pouze subjektivní etiky. Zemřel ve Švýcarsku.

 • Anatomie lidské destruktivity, 1997
 • Beyond The Chains Of Illusion, 1962
 • Budete jako bohové (You Shall Be As Gods), 1966
 • Člověk a psychoanalýza, 1967
 • Lidské srdce: Jeho nadání k dobru a zlu (The Heart Of Man), 1964
 • Man For Himself, 1947
 • May Man Prevail?, 1961
 • Mít nebo být/Být či mít (To Have Or To Be?), 1976
 • Mýtus, sen a rituál/Sny a mýty, 1970
 • Psychoanalýza a náboženství (Psychoanalysis And Religion), 1950
 • Strach ze svobody (Escape From Freedom), 1941
 • The Crisis Of Psychoanalysis, 1970
 • The Dogma Of Christ And Other Essays On Religion, Psychology, And Culture, 1930
 • The Revolution Of Hope, 1968
 • The Sane Society, 1955
 • Umění být, 1994
 • Umění milovat (The Art Of Loving), 1956
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993