Fleur Adcocková (1934)
Anglická básnířka a vydavatelka novozélandského původu. Vystudovala univerzitu ve Wellingtonu, aby následně učila v Otagu. V Británii žije od roku 1963. Poezii vidí jako hledání komunikace založené na osobním prožitku a z toho vyplývá i přehledná a přístupná struktura a motivika jejích básní sahajících od humoru až k tragice - její přístup je silně psychologizující. Vyjadřuje se hovorově, nesentimentálně až ironicky, za elegantní či břitkou formulací obvykle skrývá další a hlubší významy.

 • Časová pásma (Times Zones), 1991
 • Oxfordská kniha novozélandské poezie (The Oxford Book Of New Zealand Verse), 1990
 • Příliv v zahradě (High Tide On The Garden), 1971
 • The Faber Book Of Twentieth Century Women's Poetry, 1987
 • Uvnitř hurikánu (The Eye Of The Hurricane), 1964
 • Vnitřní přístav (The Inner Harbour), 1979
 • Vybrané básně (Selected Poems), 1983
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996