Fin de siécle (konec století)
Přejemnělá kultura a dekadence v evropském umění konce 19. století, obecněji dekadentní projevy na konci století (zejména 19. a 20.).

Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001